Algemene voorwaarden MyNiche

Artikel 1. Overeenkomst

Bij het winkelen op de website www.myniche.eu  kunt u artikelen uit onze collectie bestellen. Hierdoor ontstaat een wettelijk bindende overeenkomst volgens het principe “kopen of afstand”. Alle gegevens die wij nodig hebben om uw bestelling te verifiëren en verwerken, dient u volledig en naar waarheid in te vullen. U mag gedurende een periode van 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden de bestelde artikelen retourneren (de zogenaamde afkoelingsperiode). Hiervoor gelden wel enige regels (zie het onderdeel “retourneren en ruilen”). Na afloop van deze 14-daagse periode is uw aankoop definitief. U bent dan eigenaar van de geleverde artikelen.

Artikel 2. Prijzen

U betaalt de prijs die op het moment van bestellen op de website is vermeld. Alle prijzen zijn vermeld inclusief BTW, tenzij anders staat omschreven. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Artikelen die niet op voorraad zijn kunnen niet worden besteld.

Artikel 3. Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt hiervoor kiezen uit de betaalmethoden die tijdens het bestelproces op de website worden aangeboden. Betalen via een andere methode is niet mogelijk. MyNiche streeft ernaar om bestellingen binnen 2 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden. Hiertoe is MyNiche echter niet verplicht. De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt u daarover per e-mail geïnformeerd en heeft u het recht uw bestelling kosteloos te annuleren. Het door u betaalde bedrag wordt dan binnen 5 werkdagen teruggestort op uw rekeningnummer.

MyNiche laat de bestellingen bezorgen door Post NL. Bij bezorging door Post NL zijn de bezorgvoorwaarden van Post NL van toepassing. De artikelen worden zorgvuldig verpakt voor transport en MyNiche kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de fouten van de bezorger. Bij ontvangst dient de koper de inhoud te controleren op schade / onvolkomenheden, mocht dit het geval zijn, dan dient de koper direct contact op te nemen met MyNiche middels e-mail: info@myniche.eu onderwerp onvolkomenheden.

Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging door (tijdelijk) niet in voorraad zijn of om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. MyNiche zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen.

Artikel 4. Verzending

MyNiche rekent per pakket €6.95 verzendkosten binnen Nederland. Binnen Europa kost het verzenden €14,95 en buiten Europa €22,95.

Artikel 5. Retourneren en ruilen

Ruilen of retourneren bij MyNiche is geen probleem. U moet zich hiervoor wel aan de volgende regels houden:

Alleen artikelen die bij MyNiche zijn gekocht kunnen geruild worden.
Voordat u artikelen terugzendt, dient u hierover per e-mail contact op te nemen. U ontvangt dan van ons via de email een ruil- en retourformulier. Deze dient volledig ingevuld met het te ruilen en/of retournerende artikel mee terug gestuurd te worden.

Retour items ZONDER retourformulier kunnen wij helaas niet verwerken en daar zal dan ook geen terugbetaling geschieden.

U kunt gedurende 14 werkdagen na ontvangst van uw bestelling zonder opgaaf van reden artikelen retourneren of ruilen. De termijn van 14 werkdagen wordt bepaald door de datum waarop u volgens de track and trace code uw pakket ontvangen heeft. De kosten en het verzendrisico van de retourzending zijn voor uw rekening.

Artikelen kunnen alleen geruild worden voor een ander artikel uit de winkel. Ingeval van ruilen moet er op nieuw verzend kosten betaald worden. MyNiche draagt niet de kosten voor het opnieuw verzenden van het omgeruilde artikel voor haar rekening. Ingeval van het retourneren van artikelen, ontvangt u het door u betaalde bedrag van die artikelen, exclusief verzendkosten, binnen 8 dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling op uw rekening. Artikelen gekocht in de sale kunnen wel worden geruild, het retourneren van deze artikelen is niet mogelijk.

De items Custom made – die speciaal voor u gemaakt worden kunnen niet retour. Bij aanpassingen aan bijvoorbeeld lengte kan dit ook niet retour worden genomen.

Sieraden kunnen niet worden geruild en/of geretourneerd.

Artikel 6. Garantie

Alle door MyNiche geleverde artikelen zijn van hoge kwaliteit en voldoen aan alle normen en eisen die daaraan, bij normaal gebruik, kunnen worden gesteld. De geleverde artikelen zijn vrij van gebreken van welke aard dan ook. Deze garantie is geldig tot 4 weken na bezorging van het artikel.
Bij ontvangst van uw bestelling ontvangt u een factuur, dat tevens dienst doet als garantiebewijs. Wanneer blijkt dat een door MyNiche geleverd artikel niet voldoet aan de afgegeven garantie, draagt MyNiche binnen redelijke termijn zorg voor een oplossing. U dient hiertoe, onder vermelding dat u aanspraak maakt op de garantie en een beschrijving van het gebrek, het artikel te retourneren conform de regels die beschreven zijn onder “retourneren en ruilen”. Indien retourzending redelijkerwijs onmogelijk is, dan dient u MyNiche hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. Na retourzending (of ontvangst van een schriftelijke garantieaanspraak) en beoordeling van de garantieaanspraak door MyNiche, wordt het artikel naar keuze van MyNiche ofwel hersteld, ofwel vervangen, ofwel vergoed.
In geval tot vervanging van een artikel wordt overgegaan verplicht u zich het te vervangen artikel aan MyNiche te retourneren en het eigendom hiervan aan MyNiche over te dragen.
De garantie geldt niet als een gebrek is ontstaan door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik, of wanneer uzelf of derden wijzigingen aan het artikel hebben aangebracht (dan wel een poging hiertoe is ondernomen), of wanneer het artikel gebruikt is voor doelen waarvoor het niet bestemd is.
Indien een door MyNiche geleverd artikel niet overeenkomt met de gesloten overeenkomst en dit als gebrek in de zin van de regeling productaansprakelijkheid wordt aangemerkt, dan is MyNiche niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die daaruit voortvloeit.

Artikel 7. Privacy

Zonder uw expliciete toestemming verstrekt MyNiche uw gegevens niet aan derden, met inachtneming van het hiervoor genoemde. Indien u niet langer betrokken wil worden bij marketingacties van MyNiche, waaronder nieuwsbrieven en aanbiedingen, dan kunt u dit verzoek per e-mail richten aan info@myniche.eu

Ben je niet tevreden met (een deel van) de producten die je hebt besteld?

Je mag het artikel retourneren binnen veertien (14) dagen (vanaf de datum van ontvangst), op voorwaarde dat het product is niet is gebruikt of beschadigd.

Stuur het artikel naar:

MyNiche
Messchaertstraat 18
2551 KP Den Haag

+31 6 24806307

Vermeld alstublieft het ordernummer op het pakket.

Geretourneerde artikelen zullen binnen één week worden verwerkt na bezorging.
We zullen elke geretourneerd artikel uitvoerig controleren. Het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten zal worden terugbetaald via dezelfde betalingsmethode die gebruikt is tijdens de aankoop. Je ontvangt een e-mail met een status update zodra de terugbetaling is gedaan. Afhankelijk van de gebruikte betaalmethode tijdens de aankoop, kan het tot enkele werkdagen duren om de terugbetaling te ontvangen op je bankrekening.

Algemene voorwaarden MyNiche

KVK number: 24320613

Btw number: 24320613

Het is niet toegestaan, foto`s en teksten van MyNiche, zonder toestemming te kopiëren.